Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet

Proposition 2020/21:12

Regeringens proposition 2020/21:12

Särskilt investeringsutrymme för

Prop.

elnätsverksamhet

2020/21:12

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 17 september 2020

Stefan Löfven

Anders Ygeman (Infrastrukturdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen finns ett förslag till en ny lag om särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet som syftar till att skapa särskilda drivkrafter för elnätsföretag att göra investeringar som ökar kapaciteten i nätet.

Lagen gäller nätföretag som har ett s.k. outnyttjat underskott i förhållande till intäktsramen för tillsynsperioden
2012–2015
och innebär att Energimarknadsinspektionen ska besluta att ett sådant företag har ett särskilt investeringsutrymme.

Lagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen är återkallad

Händelser

Inlämnad: 2020-09-22 Bordlagd: 2020-09-22 Hänvisad: 2020-09-23 Motionstid slutar: 2020-10-07

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)