Sfi-bonus - försöksverksamhet för att stimulera nyanlända invandrare att snabbare lära sig svenska

Proposition 2008/09:156

2008/09:156

alternativ:

och

kommunens

förvaltningsdomstol.

(IJ2008/656/IU)

bonus

nyanlända

(sfi)

finansiering

invandrare

alla

läsåret

läsåret

arbetsmarknaden.

kommunvisa

förslag.

anknytning.

följande

felaktiga

tid.

förslag.

ekonomiskt

förslag.

Skolverket.

minimeras.

8.2.

tillämpliga

bonus.

undantagsfall.

undantagsfall.

administrationskostnader.

regeringens

försökskommuner.

förslag.

informationsdatabasen.

f)

integriteten.

reformen.

gynnas.

arbetsuppgifter.

4.6.

intjänats.

ersättning.

avsnitt

uppehållstillstånd.

senare.

månader

eller

förvaltningsdomstol.

år.

(TUFF)

gäller

upp.

flyktinghjälp,

Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2009-03-17 Bordläggning: 2009-03-17 Hänvisning: 2009-03-18 Motionstid slutar: 2009-04-01

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)