2008/09:156

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
     
     
     
     
     
     
       
       
   
     
   
     
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
     
     
       
       
     
     
     
     
     
     
     
   
   
     

alternativ:

och

     
     

kommunens

förvaltningsdomstol.

(IJ2008/656/IU)

bonus

nyanlända

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

(sfi)

finansiering

invandrare

alla

läsåret

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

läsåret

         
         
         
         
         
         
         
         
         
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
   

arbetsmarknaden.

kommunvisa

förslag.

anknytning.

följande

felaktiga

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

tid.

     

förslag.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
               
   
   
           
   
           
     

ekonomiskt

förslag.

Skolverket.

minimeras.

8.2.

tillämpliga

bonus.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

undantagsfall.

undantagsfall.

administrationskostnader.

regeringens

försökskommuner.

förslag.

informationsdatabasen.

   
   

f)

integriteten.

reformen.

   
   
   
   
         
   
   
   
   
   
   
         
   
     
   
   
   
   
       

gynnas.

arbetsuppgifter.

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     

4.6.

intjänats.

ersättning.

avsnitt

uppehållstillstånd.

senare.

månader

     
     
             
   
     
   
   
     
   
             

eller

förvaltningsdomstol.

   
     
   
     
     
     
   
   
               
               
   
               
           
   
   
   
       
               
             
             
                 
                     

år.

   
   
 
     
     
     
     

(TUFF)

gäller

upp.

flyktinghjälp,