Skadeståndsansvar vid sjötransport av farliga och skadliga ämnen

Proposition 2017/18:268

Skadeståndsansvar vid sjötransport av farliga och skadliga ämnen

Regeringens proposition 2017/18:268

Skadeståndsansvar vid sjötransport av farliga

Prop.

och skadliga ämnen

2017/18:268

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 7 juni 2018

Stefan Löfven

Heléne Fritzon (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår att Sverige ska tillträda 2010 års internationella kon- vention om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen (2010 års
HNS-konvention).
Till följd av det föreslår regeringen också en ny lag och ändringar i gällande lagar.

Förslagen innebär att fartygets ägare ska vara ansvarig för en skada som orsakas av vissa farliga och skadliga
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2018-06-14 Bordlagd: 2018-06-14 Hänvisad: 2018-06-15 Motionstid slutar: 2018-10-01

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (12)