Skäliga stöd- och anpassningsåtgärder för arbetstagare med funktionshinder

Proposition 2005/06:207

Regeringens proposition

2005/06:207

Skäliga stöd- och anpassningsåtgärder för

arbetstagare med funktionshinder

Prop.

2005/06:207

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 18 maj 2006

Bosse Ringholm

Hans Karlsson

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Förslagen gäller lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i

arbetslivet på grund av funktionshinder. Bestämmelsen om arbetsgivares

skyldigheter i fråga om skäliga stöd- och anpassningsåtgärder för personer

med funktionshinder föreslås ändras på så sätt att tillämpningsområdet

vidgas. Enligt förslaget avskaffas den hittills gällande begränsningen

till situationerna när arbetsgivaren beslutar i en anställningsfråga,

tar ut
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2006-05-24 Bordläggning: 2006-05-24 Hänvisning: 2006-05-26 Motionstid slutar: 2006-10-09
Förslagspunkter (1)