Skärpta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Proposition 2018/19:150

Skärpta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Regeringens proposition 2018/19:150

Skärpta åtgärder mot penningtvätt och

Prop.

finansiering av terrorism

2018/19:150

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 19 juni 2019

Stefan Löfven

Per Bolund (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism är prioriterade frågor för regeringen. I denna proposition föreslås ytterligare åtgärder, utöver dem regeringen tidigare vidtagit. Här föreslås hur 2018 års ändringsdirektiv till det fjärde penningtvättsdirektivet ska genomföras i svensk rätt.

Förslagen i huvudsak: 8

∙Fler kategorier av företag – fysiska och juridiska personer som förval- tar och handlar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

statustext: Propositionen bereds i utskott Inlämnad: 2019-06-25 Bordlagd: 2019-06-25 Hänvisad: 2019-08-29 Motionstid slutar: 2019-09-25

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (14)