Skärpta straff för våld och andra kränkningar i nära relationer

Proposition 2020/21:217

Regeringens proposition 2020/21:217

Skärpta straff för våld och andra kränkningar i

Prop.

nära relationer

2020/21:217

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 22 juli 2021

Morgan Johansson

Anna Ekström (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Våld och andra kränkningar i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem. För att bättre återspegla brottslighetens allvar föreslår regeringen följande straffskärpningar:

•Minimistraffet för grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning höjs från fängelse i nio månader till fängelse i ett år.

•Straffet för överträdelse av kontaktförbud skärps så att böter tas bort från straffskalan.

•Mindre allvarliga överträdelser av kontaktförbud ska inte längre
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2021-07-27 Bordlagd: 2021-08-17 Hänvisad: 2021-09-02 Motionstid slutar: 2021-09-29

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)