Skärpta straffrättsliga sanktioner mot företag

Proposition 2018/19:164

Regeringens proposition 2018/19:164

Skärpta straffrättsliga sanktioner mot företag

Prop.

2018/19:164

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 5 september 2019

Stefan Löfven

Morgan Johansson (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnar regeringen förslag som syftar till att säkerställa att det straffrättsliga regelverket för företag är effektivt, ändamålsenligt och modernt och att det är anpassat till Sveriges
EU-rättsliga
och övriga internationella åtaganden. Förslagen innebär bl.a. följande:

•Tillämpningsområdet för bestämmelserna om företagsbot utvidgas så att företagsbot, utöver i näringsverksamhet, även ska kunna åläggas för brott som har begåtts i utövningen av sådan offentlig
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen är inlämnad

Händelser

statustext: Propositionen är inlämnad Inlämnad: 2019-09-09 Bordlagd: 2019-09-10 Hänvisad: 2019-09-12 Motionstid slutar: 2019-09-25

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (3)