Skattereduktion för avgift till arbetslöshetskassa

Proposition 2021/22:126

Regeringens proposition 2021/22:126

Skattereduktion för avgift till arbetslöshetskassa Prop. 2021/22:126

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 3 mars 2022

Magdalena Andersson

Mikael Damberg (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I denna proposition föreslås en skattereduktion för avgift till arbetslöshetskassa. Förslaget innebär att 25 procent av den avgift som en medlem under året har betalat till en svensk arbetslöshetskassa ger rätt till en avräkning mot den beräknade skatten. I underlaget för skattereduktion ska efter begäran även avgift till en utländsk arbetslöshetskassa medräknas.

Förslaget innebär även en skyldighet för arbetslöshetskassor att lämna kontrolluppgift om avgift till arbetslöshetskassa. Kontrolluppgift
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2022-03-08 Bordlagd: 2022-03-14 Hänvisad: 2022-03-15 Motionstid slutar: 2022-03-29

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)