Skattereduktion för reparationer, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder

Proposition 2008/09:178

2008/09:178

kontrolluppgifter,

arbete,

lagen

(1999:1229),

(1999:1229)

uppfyllda:

ersättning

landsting,

hetsavgift.

lydelse.

lämnas.

för

liknande,

landsting.

ägare.

skattereduktion.

för.

landsting.

hetens

svarande.

2009.

lydelse.

ägarlägenhetens

eller

hushållsarbetet

stycket,

kapitalinkomsterna.

liknande.

och

lydelse.

ningskommentaren.

skatter.

föredra.

arbetskraft.

byggsektorn.

underhållsansvaret.

ansvaret.

med

föräldrarnas

reduktion.

”oäkta”.

praxis.

rial.

regleringar.

lägenheten.

arbete

inkomstslaget

föreningen.

att

nummer

Sverige.

utländska

taxering.

2009.

2008.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2009-03-31 Bordläggning: 2009-03-31 Hänvisning: 2009-04-01 Motionstid slutar: 2009-04-22

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)