Skatteregler för tjänstepensionsföretag

Proposition 2018/19:161

Regeringens proposition 2018/19:161

Skatteregler för tjänstepensionsföretag

Prop.

2018/19:161

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 5 september 2019

Stefan Löfven

Magdalena Andersson (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen beslutade i augusti 2019 propositionen En ny reglering för tjänstepensionsföretag (prop. 2018/19:158). I propositionen föreslås i huvudsak att Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 av den 14 december 2016 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (andra tjänstepensionsdirektivet) delvis ska genomföras i svensk rätt genom en ny lag om tjänstepensionsföretag.

I denna proposition föreslås att tjänstepensionsföretag samt svenska europabolag och europakooperativ
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2019-09-09 Bordlagd: 2019-09-10 Hänvisad: 2019-09-12 Motionstid slutar: 2019-09-25
Förslagspunkter (5)