Skyldigheter för kreditinstitut att tillhandahålla kontanttjänster

Proposition 2019/20:23

Regeringens proposition 2019/20:23

Skyldighet för kreditinstitut att tillhandahålla

Prop.

kontanttjänster

2019/20:23

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 26 september 2019

Stefan Löfven

Per Bolund (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att svenska kreditinstitut och filialer till utländska kreditinstitut ska vara skyldiga att tillhandahålla kontanttjänster i betryggande utsträckning i hela landet.

Förslaget innebär att institut eller filialer som tillhandahåller betalkonton med grundläggande funktioner till konsumenter ska tillhandahålla platser för kontantuttag och att institut eller filialer som tillhandahåller betalkonton till företag ska tillhandahålla platser för dagskasseinsättningar.

Förslaget
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Bordlagd: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-02 Motionstid slutar: 2019-10-16