Stark kundautentisering vid fakturabetalningar online

Proposition 2022/23:9

Regeringens proposition 2022/23:9

Stark kundautentisering vid fakturabetalningar

Prop.

online

2022/23:9

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 27 oktober 2022

Ulf Kristersson

Niklas Wykman (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

En betaltjänstleverantör – t.ex. ett kreditinstitut – ska tillämpa stark kundautentisering när betalaren loggar in på sitt betalkonto online, initierar en elektronisk betalningstransaktion eller genomför någon åtgärd på distans som kan innebära en risk för svikligt förfarande eller andra former av missbruk. Kravet kan uppnås på olika sätt, t.ex. genom användning av
e-legitimation
eller bankdosa och har sedan de infördes medfört att bedrägerier vid betalningar vid
e-handel
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2022-10-27 Bordlagd: 2022-10-27 Hänvisad: 2022-11-08 Motionstid slutar: 2022-11-11

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (3)