Stärkt konsumentskydd på inlåningsmarknaden

Proposition 2019/20:195

Regeringens proposition 2019/20:195

Stärkt konsumentskydd på inlåningsmarknaden Prop. 2019/20:195

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 3 september 2020

Morgan Johansson

Per Bolund (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Konsumentskyddet på finansmarknaden är en prioriterad fråga för regeringen. Inlåningsverksamhet är verksamhet där man tar emot medel från allmänheten som ska betalas tillbaka. Sådan verksamhet kan drivas av kreditinstitut (banker och kreditmarknadsföretag) och inlåningsföretag. På kreditinstitut ställs höga krav på eget kapital och organisation och instituten står under löpande tillsyn av Finansinspektionen. Motsvarande krav eller tillsyn gäller inte för inlåningsföretag. Insättare, främst konsumenter,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Händelser

Inlämnad: 2020-09-08 Bordlagd: 2020-09-08 Hänvisad: 2020-09-09 Motionstid slutar: 2020-09-23

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (15)