Stärkt kvalitet och likvärdighet i pedagogisk omsorg

Proposition 2021/22:78

Regeringens proposition 2021/22:78

Stärkt kvalitet och likvärdighet i pedagogisk

Prop.

omsorg

2021/22:78

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 22 december 2021

Morgan Johansson

Lina Axelsson Kihlblom (Utbildningsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnar regeringen förslag på åtgärder som syftar till att stärka kvaliteten och likvärdigheten i pedagogisk omsorg.

Det föreslås tydligare och utökade krav på den pedagogiska omsorgen. Verksamheten ska förbereda barnen för utbildning inom skolväsendet. Pedagogisk omsorg ska i samarbete med hemmen främja barns allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Huvudmannen för den pedagogiska
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2022-01-11 Bordlagd: 2022-01-11 Hänvisad: 2022-01-12 Motionstid slutar: 2022-01-26

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.