Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet

Proposition 2016/17:31

Regeringens proposition 2016/17:31

Stärkt meddelarskydd för privatanställda i

Prop.

offentligt finansierad verksamhet

2016/17:31

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 24 november 2016

Stefan Löfven

Morgan Johansson

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Genom att alltmer offentligt finansierad verksamhet inom t.ex. välfärdssektorn bedrivs i privat regi har möjligheterna till insyn i hur de offentliga medlen används minskat. Det är därför angeläget att ett förstärkt meddelarskydd införs för att förbättra insynen och därigenom upprätthålla kvaliteten i verksamheterna.

I propositionen föreslås att anställda, uppdragstagare och andra som på liknande grund deltar i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2016-11-29 Bordlagd: 2016-11-29 Hänvisad: 2016-11-30 Motionstid slutar: 2016-12-14
Förslagspunkter (1)