Stärkt rättssäkerhet i de allmänna förvaltningsdomstolarna

Proposition 2017/18:279

Regeringens proposition 2017/18:279

Stärkt rättssäkerhet i de allmänna

Prop.

förvaltningsdomstolarna

2017/18:279

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 12 juli 2018

Ylva Johansson

Morgan Johansson (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen lämnar följande förslag som syftar till att effektivisera processen i de allmänna förvaltningsdomstolarna och stärka rättssäkerheten ytterligare.

•Rätten till muntlig förhandling i förvaltningsrätten förtydligas och förstärks.

•Det införs mer flexibla regler om rättens sammansättning.

•Möjligheterna att överlämna mål från en obehörig domstol utökas.

•Det införs kompetenskrav för tolkar och översättare. Som utgångspunkt ska domstolen anlita en tolk
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2018-07-17 Bordlagd: 2018-08-09 Hänvisad: 2018-08-30 Motionstid slutar: 2018-10-10

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (6)