Statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot sjukdomen covid-19

Proposition 2020/21:221

Regeringens proposition 2020/21:221

Statlig ersättning för personskada orsakad av

Prop.

vaccin mot sjukdomen
covid-19

2020/21:221

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 9 september 2021

Stefan Löfven

Ardalan Shekarabi (Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår en ny lag om statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot sjukdomen
covid-19.
Syftet med lagen är att tillförsäkra den som drabbas av skada en ersättning som är likvärdig med annan ersättning för godkända skador som orsakas av läkemedel.

Enligt förslaget ska staten betala ersättning för personskada som med övervägande sannolikhet har orsakats av godkänt vaccin mot
covid-19
som tillhandahållits i Sverige. Staten
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2021-09-13 Bordlagd: 2021-09-14 Hänvisad: 2021-09-15 Motionstid slutar: 2021-09-29

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)