Straffrättsliga åtgärder mot utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling

Proposition 2018/19:157

Regeringens proposition 2018/19:157

Straffrättsliga åtgärder mot utnyttjande av barn

Prop.

genom köp av sexuell handling

2018/19:157

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 11 juli 2019

Ylva Johansson

Mikael Damberg (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslår regeringen åtgärder för att förstärka det straffrättsliga skyddet mot köp av sexuell handling av barn. Regeringen anser att det finns anledning att skärpa synen på brottet. I sak föreslås att straffskalan för köp av sexuell handling av barn ska skärpas dels genom att minimistraffet höjs från böter till fängelse, dels genom att maximistraffet höjs till fängelse i fyra år. Vidare föreslås att brottsbeteckningen ändras till utnyttjande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2019-07-16 Bordlagd: 2019-08-29 Hänvisad: 2019-09-05 Motionstid slutar: 2019-09-25
Förslagspunkter (1)