Straffrättsliga åtgärder mot utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling

Proposition 2018/19:157

Regeringens proposition 2018/19:157

Straffrättsliga åtgärder mot utnyttjande av barn

Prop.

genom köp av sexuell handling

2018/19:157

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 11 juli 2019

Ylva Johansson

Mikael Damberg (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslår regeringen åtgärder för att förstärka det straffrättsliga skyddet mot köp av sexuell handling av barn. Regeringen anser att det finns anledning att skärpa synen på brottet. I sak föreslås att straffskalan för köp av sexuell handling av barn ska skärpas dels genom att minimistraffet höjs från böter till fängelse, dels genom att maximistraffet höjs till fängelse i fyra år. Vidare föreslås att brottsbeteckningen ändras till utnyttjande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

statustext: Propositionen bereds i utskott Inlämnad: 2019-07-16 Bordlagd: 2019-08-29 Hänvisad: 2019-09-05 Motionstid slutar: 2019-09-25

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.