Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden

Proposition 2008/09:119

2008/09:119

siktigt

områden,

strandskyddets

skyddets

eller

balk

eller

eller

skyddsområdet

balken

byggnaden.

järnväg

vidtas

sedda

väg,

dispensen

föreskriftens

Detta

stalt.

sen.

strandskyddsdispenser

styrelsen.

klagas.

2009.

jöbalken

delse.

1991.

bevaras,

normer,

utan

(1987:10)

lydelse.

vattenområden,

bevaras,

normer.

utan

sätt.

balken,

erosion.

erosion.

stycket.

sätt.

beskrivningen.

ställas

sätt,

2009.

nyttjas.

ken,

(1970:988)

länsstyrelsen.

miljöbalken.

gare

(1973:1144)

ande

(1973:1149)

ande

ringar

någon

och

byggandet.

ligt

tionsintressen.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2009-02-18 Bordläggning: 2009-02-18 Hänvisning: 2009-02-19 Motionstid slutar: 2009-03-11
Förslagspunkter (6)