Sveriges tillträde till Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet

Proposition 2020/21:72

Regeringens proposition 2020/21:72

Sveriges tillträde till Europarådets konvention

Prop.

om
it-relaterad
brottslighet

2020/21:72

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 17 december 2020

Stefan Löfven

Mikael Damberg (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår att Sverige ska tillträda Europarådets konvention om
it-relaterad
brottslighet och dess tilläggsprotokoll. Konventionens huvudsakliga syfte är att harmonisera konventionsstaternas nationella lagstiftningar som rör
it-relaterad
brottslighet och att förenkla det internationella samarbetet kring dessa frågor.

Regeringen lämnar också förslag på de lagändringar som behövs för ett tillträde. Förslagen innebär bl.a. att den
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

statustext: Propositionen bereds i utskott Inlämnad: 2020-12-18 Bordlagd: 2020-12-18 Hänvisad: 2021-01-04 Motionstid slutar: 2021-01-15

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (10)