Tillfällig åtgärd för att underlätta övergången till sommarbensin

Proposition 2019/20:160

Regeringens proposition 2019/20:160

Tillfällig åtgärd för att underlätta övergången

Prop.

till sommarbensin

2019/20:160

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 27 april 2020

Peter Hultqvist

Isabella Lövin (Miljödepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Spridningen av det virus som orsakar sjukdomen
covid-19
medför såväl humanitära konsekvenser som påverkan på näringslivet. Regeringen har redan vidtagit ett stort antal åtgärder för att motverka smittspridningen och mildra dess ekonomiska konsekvenser.

En konsekvens av smittspridningen är att övergången till sommarbensin den 1 maj, eller den 16 maj i norra Sverige, försvåras eftersom stora volymer vinterbensin inte har sålts. I propositionen föreslås därför
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2020-04-27 Bordlagd: 2020-04-27 Hänvisad: 2020-04-28 Motionstid slutar: 2020-04-28

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)