Tillfällig utvidgning av statligt stöd genom nedsatt energiskatt

Proposition 2020/21:65

Regeringens proposition 2020/21:65

Tillfällig utvidgning av statligt stöd genom

Prop.

nedsatt energiskatt

2020/21:65

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 17 december 2020

Stefan Löfven

Magdalena Andersson (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att företag som inte befann sig i svårigheter den 29 februari 2020 men som därefter fick svårigheter till följd av utbrottet av
covid-19
även fortsättningsvis under en begränsad tid får ta emot stöd i form av skattenedsättningar enligt lagen om skatt på energi. Den begränsade tidsperioden omfattar 1 mars
2020–30
juni 2021. Ändringen gäller bara företag som den 1 april 2021 inte har försatts i konkurs.

Ändringarna föreslås träda
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

statustext: Propositionen bereds i utskott Inlämnad: 2020-12-17 Bordlagd: 2020-12-18 Hänvisad: 2021-01-04 Motionstid slutar: 2021-01-15

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)