Tillfällig utvidgning av statligt stöd genom nedsatt energiskatt

Proposition 2021/22:71

Regeringens proposition 2021/22:71

Tillfällig utvidgning av statligt stöd genom

Prop.

nedsatt energiskatt

2021/22:71

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 22 december 2021

Morgan Johansson

Mikael Damberg (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att företag som inte befann sig i svårigheter den 29 februari 2020 men som därefter fick svårigheter till följd av utbrottet av
covid-19
även fortsättningsvis under en begränsad tid får ta emot stöd i form av skattenedsättningar enligt lagen om skatt på energi. Den begränsade tidsperioden omfattar 1 mars
2020–31
december 2021.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

1

Prop. 2021/22:71

Innehållsförteckning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2022-01-11 Bordlagd: 2022-01-11 Hänvisad: 2022-01-12 Motionstid slutar: 2022-01-26

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)