Trygga konsumenter som handlar hållbart - Konsumentpolitikens mål och inriktning

Proposition 2005/06:105

Regeringens proposition 2005/06:105

Trygga konsumenter som handlar hållbart

Prop.

– Konsumentpolitikens mål och inriktning

2005/06:105

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 16 mars 2006

Göran Persson

Ann-Christin
Nykvist

(Jordbruksdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att de nuvarande fem målen för konsumentpolitiken ersätts av ett nytt mål:

-Trygga konsumenter som handlar hållbart. Det nya målet kompletteras med tre nya delmål:

-Konsumentskyddet är på en hög nivå och tillgängligt för alla.

-Medvetna och kunniga konsumenter hushållar med egna och gemensamma resurser.

-Producenter och övriga näringsidkare tar sitt ansvar gentemot konsumenterna.

Det nya övergripande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2006-03-17 Bordläggning: 2006-03-17 Hänvisning: 2006-03-20 Motionstid slutar: 2006-04-11

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (3)
Följdmotioner (6)