Trygga konsumenter som handlar hållbart - Konsumentpolitikens mål och inriktning

Proposition 2005/06:105

Regeringens proposition 2005/06:105

Trygga konsumenter som handlar hållbart

Prop.

– Konsumentpolitikens mål och inriktning

2005/06:105

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 16 mars 2006

Göran Persson

Ann-Christin
Nykvist

(Jordbruksdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att de nuvarande fem målen för konsumentpolitiken ersätts av ett nytt mål:

-Trygga konsumenter som handlar hållbart. Det nya målet kompletteras med tre nya delmål:

-Konsumentskyddet är på en hög nivå och tillgängligt för alla.

-Medvetna och kunniga konsumenter hushållar med egna och gemensamma resurser.

-Producenter och övriga näringsidkare tar sitt ansvar gentemot konsumenterna.

Det nya övergripande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2006-03-17 Bordläggning: 2006-03-17 Hänvisning: 2006-03-20 Motionstid slutar: 2006-04-11
Förslagspunkter (3)
Följdmotioner (6)