Trygghetssystemen för företagare

Proposition 2009/10:120

Regeringens proposition 2009/10:120

Trygghetssystemen för företagare

Prop.

2009/10:120

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 25 mars 2010

Maud Olofsson

Åsa Torstensson

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag till förändringar för företagare i de sociala

trygghetssystemen, dvs.
arbetslöshets-,
sjuk- och föräldraförsäkringen.

Syftet är att skapa större tydlighet och förutsägbarhet i regelverken, ökad

likabehandling av företagare och anställda samt ökad valfrihet i sjuk-

försäkringen för företagare. Förslagen ska ses som en del av det

omfattande reformarbete som regeringen genomför för att stärka

incitamenten att starta, driva och utveckla företag.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2010-04-01 Bordläggning: 2010-04-01 Hänvisning: 2010-04-06 Motionstid slutar: 2010-04-16

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)