Tystnadsplikt vid utkontraktering av teknisk bearbetning eller lagring av uppgifter

Proposition 2019/20:201

Regeringens proposition 2019/20:201

Tystnadsplikt vid utkontraktering av teknisk

Prop.

bearbetning eller lagring av uppgifter

2019/20:201

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 3 september 2020

Morgan Johansson

Anders Ygeman (Infrastrukturdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en ny lag om tystnadsplikt för privata tjänsteleverantörer. Lagen ska gälla när en myndighet, eller ett organ eller en verksamhet som jämställs med en myndighet, genom utkontraktering uppdrar åt en tjänsteleverantör att endast tekniskt bearbeta eller tekniskt lagra uppgifter. Lagen syftar till att uppgifter från en myndighet som hanteras av en tjänsteleverantör ska få ett sekretesskydd som är likvärdigt med det
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen är inlämnad

Händelser

statustext: Propositionen är inlämnad Inlämnad: 2020-09-07 Bordlagd: 2020-09-08 Hänvisad: 2020-09-09 Motionstid slutar: 2020-09-23

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)