Utökade möjligheter för Tullverket att besluta om postspärrar

Proposition 2020/21:49

Regeringens proposition 2020/21:49

Utökade möjligheter för Tullverket att besluta

Prop.

om postspärrar

2020/21:49

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 12 november 2020

Stefan Löfven

Magdalena Andersson (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Tullverket kan i brottsbekämpande syfte besluta att en postförsändelse ska hållas kvar av ett postbefordringsföretag för att Tullverket ska kunna utföra sina kontroller, en s.k. postspärr. En sådan spärr kan läggas om det finns anledning att anta att försändelsen innehåller narkotika som kan tas i beslag enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling och det är nödvändigt för att beslag ska kunna ske.

I syfte att stärka Tullverkets möjligheter att stoppa illegal
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

statustext: Propositionen bereds i utskott Inlämnad: 2020-11-17 Bordlagd: 2020-11-17 Hänvisad: 2020-11-18 Motionstid slutar: 2020-12-02

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (4)