Utökade möjligheter till omedelbart avdrag för inventarier av mindre värde

Proposition 2008/09:129

2008/09:129

   
   
     
     
     
     
       
       
     
     
       
       
     
   
       
   
   
   
   
     
     
     
     
     
     

stycket.

anskaffning.

äldre

     

ärendet.

justerats.

följande.

företag.

sammanlagda

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

s.k.

mindre

avdrag.

     

stor

av

företag.

     

rättstillämpning.

(Fi2008/6260)

   

stycket.

anskaffning.

Skattedelegation.

finansiell

   

stycket.

anskaffning.

   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2009-03-11 Bordläggning: 2009-03-11 Hänvisning: 2009-03-12 Motionstid slutar: 2009-03-26

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)