Utveckling för oberoende och kvalitet - Radio och TV i allmänhetens tjänst 2010-2013

Proposition 2008/09:195

Regeringens proposition 2008/09:195

Utveckling för oberoende och kvalitet –

Prop.

Radio och TV i allmänhetens tjänst
2010–2013

2008/09:195

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 4 juni 2009

Fredrik Reinfeldt

Lena Adelsohn Liljeroth

(Kulturdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till villkor och riktlinjer som ska gälla

under kommande tillståndsperiod för den radio- och
TV-verksamhet
i

allmänhetens tjänst som bedrivs av Sveriges Radio AB (SR), Sveriges

Television AB (SVT) och Sveriges Utbildningsradio AB (UR). I

propositionen föreslås i huvudsak oförändrade villkor för företagen. Flera

förslag syftar till regelförenkling och ökat oberoende.

Fria och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2009-06-04 Bordläggning: 2009-06-05 Hänvisning: 2009-06-08 Motionstid slutar: 2009-06-22
Förslagspunkter (7)