Utvidgade möjligheter till återbetalning av vägavgift

Proposition 2011/12:43

Regeringens proposition 2011/12:43

Utvidgade möjligheter till återbetalning av vägavgift Prop. 2011/12:43

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 8 december 2011

Jan Björklund

Peter Norman

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Riksdagen föreslås godkänna protokollet om ändring av avtalet om uttag av en avgift för tunga fordon som använder vissa vägar. I propositionen föreslår regeringen dessutom att man slopar bestämmelsen om att vägavgift endast återbetalas med ett belopp motsvarande återstående hela månader av den tidsperiod för vilken avgiften har betalats. I stället föreslås att vägavgiften återbetalas med ett belopp motsvarande avgiften för antalet återstående dagar för vilka avgift har betalats. Nuvarande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2011-12-13 Bordläggning: 2011-12-13 Hänvisning: 2011-12-14 Motionstid slutar: 2012-01-20

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)