Vårändringsbudget för 2011

Proposition 2010/11:99

Regeringens proposition 2010/11:99

Vårändringsbudget för 2011

Regeringens proposition 2010/11:99

Vårändringsbudget för 2011

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 7 april 2011

Fredrik Reinfeldt

Anders Borg

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till ändrade anslag m.m. för budgetåret 2011.

PROP. 2010/11:99

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ......................................................................................

9

2

Ändringsbudget....................................................................................................

15

2.1

Inledning................................................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2011-04-13 Bordläggning: 2011-04-13 Hänvisning: 2011-04-14 Motionstid slutar: 2011-05-04

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (14)