Vårändringsbudget för 2012

Proposition 2011/12:99

Regeringens proposition 2011/12:99

Vårändringsbudget för 2012

Regeringens proposition 2011/12:99

Vårändringsbudget för 2012

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 12 april 2012

Fredrik Reinfeldt

Anders Borg

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till ändrade anslag m.m. för budgetåret 2012.

PROP. 2011/12:99

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ......................................................................................

9

2

Ändringsbudget....................................................................................................

15

2.1

Inledning................................................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2012-04-16 Bordläggning: 2012-04-16 Hänvisning: 2012-04-17 Motionstid slutar: 2012-05-02

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (20)