Vårändringsbudget för 2014

Proposition 2013/14:99

Regeringens proposition 2013/14:99

Vårändringsbudget för 2014

Regeringens proposition 2013/14:99

Vårändringsbudget för 2014

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 3 april 2014

Fredrik Reinfeldt

Anders Borg

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till ändrade anslag m.m. för budgetåret 2014.

PROP. 2013/14:99

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ......................................................................................

9

2

Förslag till lag om upphävande av lagen (1994:1596) om frivillig miljöledning

och miljörevision ..................................................................................................

15

3
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Händelser

Bordläggning: 2014-04-09 Hänvisning: 2014-04-10 Inlämning: 2015-09-04

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (18)