Vårändringsbudget för 2020

Proposition 2019/20:99

Vårändringsbudget för 2020

Regeringens proposition 2019/20:99

Vårändringsbudget för 2020

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 9 april 2020

Stefan Löfven

Per Bolund (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till ändringar som avser statens inkomster och utgifter för budgetåret 2020 samt förslag till ändrat utgiftstak.

1

Prop. 2019/20:99

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut .................................................................................................

5

2

Lagförslag..........................................................................................................................

13

2.1

Förslag till lag om ändring
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2020-04-15 Bordlagd: 2020-04-15 Hänvisad: 2020-04-16 Motionstid slutar: 2020-04-30

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (34)