Vertikala komkurrensbegränsande avtal

Proposition 2009/10:236

Regeringens proposition 2009/10:236

Vertikala konkurrensbegränsande avtal

Prop.

2009/10:236

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 17 juni 2010

Maud Olofsson

Eskil Erlandsson

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen behandlas vissa konkurrensrättsliga frågor som gäller samarbeten mellan företag i olika handelsled, t.ex. mellan tillverkare och detaljist, s.k. vertikala avtal. I propositionen föreslås dels att lagen (2008:581) om gruppundantag för vertikala konkurrensbegränsande avtal anpassas till
EU-kommissionens
förordning (EU) nr 330/2010 av den 20 april 2010 om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på grupper av vertikala avtal och samordnade
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2010-06-22 Bordläggning: 2010-06-22 Hänvisning: 2010-06-23 Motionstid slutar: 2010-10-11
Förslagspunkter (2)