Vissa ändringar av balansansvaret på el- och naturgasmarknaderna

Proposition 2008/09:168

2008/09:168

ansvar.

styckena.

för

elanvändare.

elleverantör.

ska

tredje

användare.

skall

leverantören

fristens

balansansvaret.

tören

styckena.

anvisningen.

tören

stycket.

emot

ska

tillämpar.

tören

ske.

stycket.

synsmyndigheten.

synsmyndigheten.

ansvariga.

nytt

N2007/4278/E)

produktion.

ansvarig

elsystemet.

regleringen.

balansansvarig.

Svenska

nät.

upphör

ringens

mot

balanskraft.

promemorians

ringens

mot

tidsfristens

etc.

fristen.

en

fristen.

förslag.

berörda

uppstå.

elleverantörer.

situationerna.

elleverantören.

emot

elleverantörens

nya

nätkoncessionshavare.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2009-03-16 Bordläggning: 2009-03-17 Hänvisning: 2009-03-18 Motionstid slutar: 2009-04-01
Förslagspunkter (1)