Vissa ändringar i lagen om elektronisk kommunikation

Proposition 2008/09:159

2008/09:159

   
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
       
       
   
       
       
   
       
   
       
     
     
   
   
     
   
   

kommunikation

de

   
   

för

ospecificerad,

ospecificerad,

tjänster.

myndigheten.
digheter.

heterna.

skyldigheterna

synsmyndigheten.

omständigheter.

beslutet.

     

beslutet.

     

konkurrens.

   

utrymme

nisk

plan

vända

användare

röjs

lagen

enligt

viss

   
   
   
   
   
   

dats.

gan.

tillträdesdirektivet.

lösa

     
     
   
   
   
   
   
     
   
   
   
     
   
   
   
   
     
   
   
   
   
     
   
     
   
     
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
     
   
   
   
     
   

domstolens

laga

m.m.

   

tjänster.

ett

alla

vidgade

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     

kommunikation

   

marknad.

munikation

de

     
     
     

för

lysning,

vara

vara

och

tjänster.

                   
   
             
   
         
       
         
           
                     
                       
                       
   
   
             
         
   
   
   
         
     
   
             
   
   
       
 
 
 
     
                       
                       
               
           
           
           
           
               
           
               
                 

hetsutövaren.

10

kommunikation)

   
     
   
     
   
     
   
   
     
     
   
   

för

ospecificerad,

ospecificerad,

tjänster.

tillsynsmyndigheten.
omständigheter.
skyldigheterna

heterna.

synsmyndigheten.

omständigheter.

Söderström.

lydelse:

elektronisk

       
       
     
     
     
       
       
       
     
     
       
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2009-03-17 Bordläggning: 2009-03-17 Hänvisning: 2009-03-18 Motionstid slutar: 2009-04-01

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)