Vissa fastighetstaxeringsfrågor

Proposition 2011/12:41

Regeringens proposition 2011/12:41

Vissa fastighetstaxeringsfrågor

Prop.

2011/12:41

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 8 december 2011

Jan Björklund

Peter Norman

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att deklaration och andra uppgifter som rör fastighetstaxering ska få lämnas genom deklarationsombud. Vidare föreslås vissa ändringar av fastighetstaxeringslagen (1979:1152) inför 2013 års allmänna fastighetstaxering av elproduktionsenheter. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2012.

1

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut.................................................................

4

2

Lagförslag.........................................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2011-12-13 Bordläggning: 2011-12-13 Hänvisning: 2011-12-14 Motionstid slutar: 2012-01-20
Förslagspunkter (2)