Vissa frågor om fristående skolor

Proposition 2011/12:49

Regeringens proposition 2011/12:49

Vissa frågor om fristående skolor

Prop.

2011/12:49

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 15 december 2011

Fredrik Reinfeldt

Jan Björklund

(Utbildningsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att fristående gymnasieskolor ska ha möjlighet att begränsa mottagandet till en viss utbildning till att avse elever som är i behov av särskilt stöd och vissa elever som utbildningen är speciellt anpassad för.

I propositionen föreslås även att huvudmän för fristående skolor som genomför nationella prov ska bevara elevlösningar av de nationella proven.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2012.

1

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2011-12-19 Bordläggning: 2011-12-20 Hänvisning: 2011-12-21 Motionstid slutar: 2012-01-20
Förslagspunkter (1)