Vissa lagändringar inför en ny programperiod

Proposition 2013/14:175

Regeringens proposition 2013/14:175

Vissa lagändringar inför en ny programperiod Prop. 2013/14:175

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 13 mars 2014

Fredrik Reinfeldt

Annie Lööf

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I denna proposition föreslås vissa ändringar i lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap. Ändringarna bedöms vara nödvändiga inför strukturfondspartnerskapens fortsatta arbete under programperioden
2014–2020.
Strukturfondspartnerskapen föreslås arbeta vidare på i stort sett samma sätt som under programperioden
2007–2013.

1

Prop. 2013/14:175 Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut .................................................................

3

2

Förslag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2014-03-18 Bordläggning: 2014-03-18 Hänvisning: 2014-03-19 Motionstid slutar: 2014-04-02

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)