Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Proposition 2016/17:173

Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Regeringens proposition 2016/17:173

Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och

Prop.

finansiering av terrorism

2016/17:173

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 20 april 2017

Stefan Löfven

Per Bolund

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism upphävs och ersätts av en ny lag med samma rubrik. Bestämmelserna i den nya lagen riktar i huvudsak skyldigheter mot fysiska och juridiska personer som utövar finansiell och viss annan verksamhet att förebygga, upptäcka och förhindra penning- tvätt och finansiering av terrorism i sin verksamhet. Bestämmelserna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2017-04-26 Bordlagd: 2017-04-26 Hänvisad: 2017-04-27 Motionstid slutar: 2017-05-11

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (37)