Ytterligare fortsatt utbetalning av garantipension inom EES och Schweiz samt inom Förenade kungariket

Proposition 2018/19:131

Regeringens proposition 2018/19:131

Ytterligare fortsatt utbetalning av garantipension Prop.

inom EES och Schweiz samt inom Förenade

2018/19:131

kungariket

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 23 maj 2019

Stefan Löfven

Annika Strandhäll (Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I denna proposition föreslås att garantipension och garantipension till omställningspension fortsatt ska kunna betalas ut till personer bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz till utgången av 2020. Förslaget innebär en förlängning av en tillfällig reglering enligt vilken nämnda förmåner kan betalas ut till personer inom EES och i Schweiz till utgången av 2019. I samband med detta föreslås vissa lagtekniska
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2019-05-28 Bordlagd: 2019-05-28 Hänvisad: 2019-05-29 Motionstid slutar: 2019-06-12
Förslagspunkter (5)