1890. Andra Kammaren. N:o 37

Riksdagens protokoll 1890:37

Andra kammaren
RIKSDAGENS PROTOKOLL

1890. Andra Kammaren. N:o 37.

Lördagen den 3 maj.

Kl. 7 e. m.

§ 1-

Fortsattes föredragningen af särskilda utskottets för behandling

af förslag angående ändrade bestämmelser med afseende på de allmänna

läroverken och pedagogierna utlåtande n:o 1.

Efter föredragning till en början af mom. b af punkten 1 anförde

:

Herr Yahlin: Jag har endast begärt ordet för att rätta en

missuppfattning, hvarför ett par talare tyckas hafva råkat ut, i fråga

om ett yttrande af mig på förmiddagen. Jag har, mig veterligen

åtminstone, icke fält det yttrandet, att den högre undervisningen

skulle blifva lidande på indragningen af den första klassen, utan min

mening har varit den, att äfven om den högre undervisningen skulle

blifva lidande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida