1918. Andra kammaren. Nr 2

Riksdagens protokoll 1918:2

Andra kammaren - urtima
RIKSDAGENS PROTOKOLL

1918. Andra kammaren. Nr 2.

Lördagen den 2 november.

Kl. 11 f. m.

§ 1.

. Herr talmannen meddelade, att herrar Kilsson i Antnäs, Persson

i B.iörebyholm och Svensson i Eldstad intagit .sina platser i kammar

en.

§ 2.

I enlighet med därom den 31 nästlidna oktober fattat beslut

skulle nu företagas _ val av ledamöter och suppleanter i de utskott

riksdagen beslutit tillsätta; och anställdes först val av ledamöter i

konstitutionsutskottet.

Därvid avlämnades 164 godkända valsedlar, samtliga med partibeteckningen

»gemensamma listan» och upptagande namnen på nedannämnda

personer i följande ordning:

herr Larsson i Västerås,

» Magnusson i Tumhult,

» Janson i Kungsör,

» Hallén,

» Sterne,

» Räf,

» Jansson i
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.