1918. Andra kammaren. Nr 42

Riksdagens protokoll 1918:42

Andra kammaren
RIKSDAGENS PROTOKOLL

1918. Andra kammaren. Nr 42.

Tisdagen den 23 api il.

Kl. 3 c. m.

§ 1.

Justerades protokollet för den 17 innevarande april.

§ 2.

Herr statsrådet Palmstierna avlämnade Kungl. Maj:ts propositioner

och skrivelse:

nr 322, angående anslag till täckande av vissa förskott på t.llläggsstat

för år 1918 under sjunde huvudtiteln;

nr 304, angående upplåtande t.ll föreningen Svenska Röda korset

av visst område å Djurgården;

nr 303, angående ersättn ng till f. volontären N. J. Andersson i

anledning av kroppsskada, ådragen under militärtjänstgöring;

nr 307, med tillkännagivande, att i statsverkspropositionen under

fjärde huvudtiteln bebådad framställning 111 riksdagen angående

omorganisation av väg- och vattenbyggnadskåren icke
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.