1918. Andra kammaren. Nr 52

Riksdagens protokoll 1918:52

Andra kammaren
RIKSDAGENS PROTOKOLL

1918. Andra kammaren. Nr 52.

Fredagen den 10 maj.

Kl. 3 e. m.

§ 1.

Justerades protokollet för den 3 innevarande maj.

§ 2.

Herr statsrådet Thorsson avlämnade Kungl. Maj:ts propositioner:
nr

406, angående ytterligare rörelsekapital för folkhushållningskommissionen

m. m.;

nr 417, angående anslag å tilläggsstat under nionde huvudtiteln

för täckande av vissa förskott;

nr 419, med förslag till ny avlöningsstat för statistiska centralbyrån

m. m.;

nr 421, angående anvisande av medel till beredande av lokaler

i fastigheten nr 1 i kvarteret Sjöhästen åt viss del av krigsarkivet

m. m.; och

nr 422, angående bemyndigande för Kungl. Maj:t att under

viss förutsättning för kronans räkning inköpa fastigheten nr 2 i

kvarteret
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida