1918. Andra kammaren. Nr 68

Riksdagens protokoll 1918:68

Andra kammaren
RIKSDAGENS PROTOKOLL

1918. Andra kammaren. Nr 68.

Tisdagen den 4 juni.

Kl. 3 e. m.

§ 1.

Justerades protokollen för den 28 och den 29 nästlidna maj.

§ 2.

Sedan ledamoten av kammaren herr Lindman, vilken vid den 31

nästlidna maj anställt val blivit av andra kammaren utsedd till suppleant

för kammarens representanter vid firandet av Lunds universitets

250-års jubileum, avsagt sig nämnda uppdrag och kammaren

godkänt denna avsägelse, företogs nu, enligt därom av kammaren den

1 i denna manad fattat beslut, val av en suppleant för dessa representanter

efter honom; och utsågs därtill herr Nilsson i Kaibbarp med

80 eller alla avgivna godkända röster.

§ 3.

Justerades protokollsutdrag angående det i nästföregående paragraf

omförmälda valet.

§
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.