1918. Första kammaren. Hr 7

Riksdagens protokoll 1918:7

Första kammaren
RIKSDAGENS PROTOKOLL

1918. Första kammaren. Hr 7.

Tisdagen den 5 februari.

Kammaren sammanträdde kl. 8 e. m.

Justerades protokollen för den 29 och 30 nästlidne januari samt

den 1 ock 2 innevarande månad.

Anmäldes och bordlädes

statsutskottets memorial:

nr 11, med anledning av remiss från första kammaren av en

utav herrar G. H. von Koch och A. Pers väckt motion; samt

nr 12, med anledning av remiss från andra kammaren av en utav

herr J. B. Eriksson i Grängesberg m. fl. väckt motion; ävensom

jordbruksutskottets memorial nr 2, i anledning av remis® från

andra kammaren av väckt motion angående ändring i villkoren för

statsbidrag till mindre fiskehamnsbyggnader.

Anmäldes och godkändes lagutskottets förslag till riksdagens

skrivelse nr 19,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida