1918. Första kammaren. Kr 10

Riksdagens protokoll 1918:10

Första kammaren - urtima
RIKSDAGENS PROTOKOLL

1918. Första kammaren. Kr 10.

Tisdagen åen 17 december, f. m.

Kammaren sammanträdde kl. 10 f. m.

Justerades protokollen för den 12, 13, 14 och 15 innevarande månad.

Anmäldes och bordlädes första särskilda utskottets memorial nr

28, angående avlöning åt dess tjänstemän och vaktbetjaning m. fl.

Företogs jämlikt § 65 riksdagsordningen omröstning över följande

av andra särskilda utskottet i dess memorial nr 5 föreslagna

samt av båda kamrarna godkända voteringsproposition:

Den, som i likhet med första kammaren vill, att riksdagen endast

på det sätt måtte bifalla Ivungl. Maj: te förslag, att riksdagen beslutar

för bestridande av kostnader för särskilda anordningar för vinnande

av mera effektiv tillämpning av prisockerlagen å extra
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida